top of page

Wie zijn wij

Theater De Dames Slier maakt vrolijke, muzikale voorstellingen met inhoud. Het zijn voorstellingen om gewoon lekker naar te kijken, maar door de gelaagdheid van de voorstellingen kun je er veel meer mee. Daarbij besteedt ze veel zorg aan tekst, muziek, inhoud en vormgeving en dus is een voorstelling niet alleen een prachtig schouwspel, maar valt er ook tekstueel en muzikaal veel te genieten. Voor hun voorstellingen zoeken ze ook de samenwerking met anderen zoals bijvoorbeeld kinderboekenschrijfster Mariken Jongman. 

 

Voor veel kinderen is een toneelvoorstelling van De Dames Slier de eerste theaterervaring. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voor een deel van de kinderen misschien ook wel de enige of een van de weinige theaterervaringen is die ze in hun leven meemaken.

De Dames Slier halen de drempel naar het theater weg bij kinderen door het directe contact te zoeken, aanraakbaar te zijn. Ze maken de theaterervaring zo tastbaar mogelijk door ook de “achterkant” van het theater zichtbaar maken. Daarom helpen de kinderen met het sjouwen van de rekwisieten en bij de opbouw. Door samen theater te maken hebben de kinderen een geweldige ervaring.

 

In veel voorstellingen zijn de karakters bezig met ontdekken wie ze zelf zijn en met het najagen van hun dromen. Doen wat je hart je ingeeft, is belangrijk. Lydia en Harmien hopen door hun voorstellingen kinderen mee te geven dat iedereen er mag zijn en dat je vooral moet zijn, wie je wilt zijn. Dat kinderen zich herkennen in de karakters en dat die boodschap overkomt, blijkt uit hun reacties.

 

Het klimaat en hoe we met onze leefomgeving en met de natuur omgaan gaat de dames aan het hart en dat is terug te zien in hun voorstellingen. Zwerfaval is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

 

Door het doordachte gebruik van tekst en muziek is de voorstelling niet alleen leuk, maar vragen “de dames” op speelse wijze aandacht voor deze actuele onderwerpen. De ervaring leert dat veel kinderen dit oppikken en daarover gaan nadenken. Op die manier hopen ze een bijdrage te leveren aan de bewustwording van kinderen om bewust om te gaan met hun leefomgeving, natuur en milieu. De dames willen de aarde doorgeven aan de kinderen en hen laten nadenken over hoe ook zij kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

bottom of page